מיסוי מקרקעין

 

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963 קובע הוראות יחודיות באשר למיסוי מכירת דירות מגורים בין השאר, בשל ההיבט הסוציאלי הטמון בזכות הבסיסית לדיור.

בתאריך 29/07/2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים התשע"ג 2013.

 

בחוק זה, תוקן חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 76).

אחד התיקונים החשובים ביותר בחוק עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה

(דירה המשמשת בעיקרה למגורים עפ"י הרשות בחוק).

 

המיסים המוטלים עפ"י החוק :

 

מס שבח –  מס ישיר המוטל על השבח (=רווח) שנצמח במכירת "זכות במקרקעין" ועל

                פעולה באיגוד מקרקעין ס ע' 6(א) לחוק מיסוי מן – "מס שבח מקרקעין (להלן – המס)

                יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.                

 

מס רכישה – מס עקיף המוטל על הרוכש "זכות במקרקעין". יש שיעורים שונים לרכישת קרקע,                                      דירת מגורים ומשק חקלאי.

 

מס מכירה (בוטל בתיקון 61 לחוק החל מיום-1.8.2007) – מס ישיר החל על המכר זכות המקרקעין.

 

 

חוק מיסוי מקרקעין הוא מבין החוקים המורכבים המסובכים ודורש ידע רב בתחום.

אופן יישומו נתמך בהוראות ביצוע רבות, בהנחיות פנימיות ובפסיקה מרובה.

מיסוי מקרקעין פוגש אותנו בכל פעולה במקרקעין שברצוננו לבצע מכירה או רכישה של נכס מקרקעין

(דירה או מגרש), העברת זכויות לקרוב למשפחה, קומבינציה ועוד.

לפיכך, בטרם כל פעולה במקרקעין כדאי לבצע אומדן למיסוי לשלם, תכנון מס יכול לחסוך כסף רב.

 

משרדנו בקיא בהוראות הביצוע ובפסיקות הרבות ובעל ניסיון מתמשך בתחום מיסוי מקרקעין.

שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין