היטל השבחה

 

תשלום חובה בעקבות אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג המעלים את שווי המקרקעין.

את היטל ההשבחה מטילה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה על הבעלים או על החוכר של המקרקעין.

שיעור ההיטל הינו מחצית מההשבחה. 

הבסיס החוקי לקביעת ההיטל וגבייתו נעוץ בתוספת השלישית לחוק תכנון ובניה.

סעיף 198 המפנה לתוספת השלישית, לפיה אם חלה השבחה במקרקעין בין מחמת ההרחבה של זכויות הבניה או ניצול בדרך אחרת ישלם הבעלים את ההיטל לוועדה המקומית לתו"ב.

ההיטל הינו שכר חובה למוכר/לבעלים שהיה בעל הזכות במקרקעין בעת ​​אישור התוכנית / שימוש חורג / הקלה, 

אך עדיין מדובר בהסדר פנימי בין הצדדים אשר אינו מחייב את הוועדה המקומית לתו"ב. 

 

מועד תשלום היטל ההשבחה יידחה עד למועד מימוש הזכויות על הנכס, או על ידי מכירת הנכס או על ידי בניה עליו. מכאן שכל אדם שמוכר נכס או מבקש לבנות עליו, צריך לבדוק האם קיימת חבות בהיטל השבחה בנכס בגין אישורן של תוכנית בנין עיר שאושרו מאז שרכש את הנכס ועד למועד המימוש.

 

איך תקבע ההשבחה שנוצרה בנכס ?

 

עליית השווי של המקרקעין תיקבע על ידי שמאי מקרקעין מטעם הוועדה המקומית לתו"ב באמצעות שומת השבחה.

לבעלים בנכס או לחייב בתשלום עומדת הזכות לערער על השומה לשמאי מכריע ו/או לוועדת הערר באמצעות הגשת שומה נגדית ולהתדיין על גובה תשלום היטל השבחה ו/או על עצם החיוב.

 

משרדנו מומחה בהכנת חוות דעת בנושא היטלי השבחה לוועדות המקומיות לתו"ב.

 

 

להלן מס' דוגמאות של תיקי היטל השבחה שטופלו ע"י משרדנו בהליך של שמאי מכריע: 

 

 

שומה מכרעת 6580-23 

 

שומה מכרעת 6584-12

 

שומה מכרעת 6581-188

 

שומה מכרעת 8292-26 

 

שומה מכרעת 10014-33,35

 

שומה מכרעת 6558-486

 

שומה מכרעת 6583-463

 

שומה מכרעת 6581-378

 

שומה מכרעת 6580-260

 

שומה מכרעת 6584-2019

 

שומה מכרעת 6588-2041

 

 

 

שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין