שמאות חקלאית

 

מדינת ישראל רוויה בקרקעות חקלאיות וענף החקלאות הוא ענף חשוב ומרכזי בכלכלה הישראלית.

שמאי חקלאי הוא שמאי מקרקעין בהכשרתו העוסק בהערכת שווי קרקע חקלאית, ציוד חקלאי,

מחוברים (כגון גידולים חקלאיים), אומדן נזקים לגידולים חקלאיים בעקבות הפקות מקרקעין,

הערכת נזקים לחקלאות וקביעת שווי הפיצויים.

 

השמאי החקלאי בוגר הכשרה מתאים המסמיכה אותו להיות מומחה בכל סוגי החקלאות ובין בקרקעות חקלאיות, גידולי שדה, מטעים, רפתות, לולים, גידולי בקר, מבני חממות וכו'. 

 

במקרים רבים נדרש השמאי להעריך הן את שווי הקרקעות החקלאיות והן את שווי הנדל"ן הבנויים עליהן.

 

• רכישה ומכירה.

• הערכת הפיצויים כמו מהפקת שטחים.

• פירוק שותפות בין הבעלים.

• כינוס נכסים.

• תביעות בבתי משפט.

• חלוקת ירושה.

• שינוי ייעוד הקרקע.

• להערכת המשמעויות בעת הפקדת תכנית בנין עיר.

• תביעות לירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

• התנהלות מול רשות מקרקעי ישראל.

 

 

משרדנו בעל ניסיון רב בהכנת חוות דעת בנושאים הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין