הערכת שווי נכסי נדל"ן

 

מתוקף תפקידו של שמאי המקרקעין הוא אמון על הערכת שווי שוק של נכסי נדל"ן.

השמאי מעריך את שווי השוק עפ"י מס' עקרונות שהחשוב ביותר הינו עקרון השימוש הטוב והיעיל במקרקעין.

 

שווי השוק של הנכס

הוא השכר הסביר ביותר להתקבל בתנאי כסף בין קונה מרצון למוכר מרצון (קווים מנחים, השמאי הממשלתי במשרד המשפטים).

 

קיימות מס' גישות להערכת שווי נכסי מקרקעין

הגישות המקובלות והנפוצות ביותר הינן: גישת ההשוואה, גישת העלויות וגישת היוון הכנסות.

הגישות שונות בתכליתן ומיועדות לסוגים שונים של נכסים. 

 

גישת ההשוואה - מתבססת על ניתוח נתוני שווי לנכסים דומים ככל הניתן בסביבה הקרובה תוך ביצוע התאמות להבדלים בין הנכס הנישום לבין נתוני ההשוואה. גישה זו עדיפה על כלל הגישות האחרות ומיושמת לרוב בנכסי מגורים בהם קיים היצע מספק של נתונים להשוואה.

 

גישת היוון ההכנסות - מבוססת על היוון תזרים ההכנסות מהנכס, לפי שיעור היוון המקובל בנכסים דומים בשוק. גישה זו מקובלת לרוב בהערכת שווי נכסי מסחר, משרדים, תעשיה וכו'.

 

גישת העלות - מבוססת על סכימת כלל מרכיבי השווי של הנכס: שווי הקרקע בתוספת עלות בניית המבנה (בשקלול הפחת שנצבר) בתוספת הרווח היזמי הראוי שייווצר לבעלים. 

 

עקרון השימוש המיטבי בנכס

על פי עקרון זה, נבחן האם השימוש בנכס במצבו הנוכחי, מהווה את השימוש היעיל והכלכלי ביותר, או שמא קיים שימוש אחר שיניב כלכליות עדיפה. 

  

 

הערכות השווי מבוצעות לרוב בתחומים שלהלן:

• דירות יד שניה

• דירות חדשות מקבלן

• קרקעות (מגרשים) לבניה

• קרקעות חקלאיות

• מבני ציבור

• מבנים ממשלתיים

• נכסים מסחריים (כגון חנויות, מרכזים מסחריים, קניונים, משרדים וכו')

• תחנות דלק

• מבני תעשיה

• נכסים בדמי מפתח

• נחלות ונכסים במגזר החקלאי (קיבוצים ומושבים)

• משקים ומשקי עזר

• מבני מלונאות ונופש

 

משרדנו בעל ניסיון רב בהערכות שווי לנכסי נדל"ן.

 

בין לקוחותינו: בנקים, יזמים פרטיים, חברות נדל"ן, חברות מסחריות, גופים ממשלתיים וכו'.

 

 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין