דיירות מוגנת

 

 ? מיהו דייר מוגן

 

  • מי שמחזיק בדירה או בעסק ושילם עבורם דמי-מפתח
  • דייר שלא שילם דמי-מפתח אך נכנס לנכס לפני שנת 1940
  • דייר שהיה בעל נכס ביום 20/8/1968 שבחוזה השכירות לא צוין במפורש כי חוק הגנת הדייר לא חל עליו
  • כל בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שהגיעה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי
  • דייר שנכנס לנכס לאחר 20/8/1968 ובחוזה נכתב כי קיבל מעמד של דייר מוגן

 

 ? דמי מפתח

 

"כל תמורה שאינה דמי שכירות, הניתנת בקשר לשכירות של מושכר, או בקשר לקבלת החזקה או להחזרת החזקה במושכר לפי חוק זה - ואין נפקא מינה מתי שולמו." חוק הגנת הדייר, תשל"ב – 1972

 

לאחר תשלום דמי המפתח ממשיך הדייר לשלם דמי שכירות מופחתים.

בגין תשלום חלק משווי הנכס (לרוב 1/2-1/3 משווי השוק של הנכס) מקבל הדייר זכות קבע להתגורר בנכס לכל ימי חייו, בכפוף לחובותיו.

דמי המפתח ישולמו גם כאשר דייר מוגן שמבקש לעזוב את הנכס מעביר את הזכויות לרוכש שייכנס לנכס במקומו.

במקרה הנ"ל תשלום דמי המפתח יחולק בין הדייר היוצא לבעל הנכס לפי זמן ההחזקה בנכס ולפי מועד כניסתו לנכס של הדייר היוצא.

 

 

 

למשרדנו ניסיון בעריכת חוות דעת להערכת שווי נכסים עם דיירים מוגנים, הערכת שווי הזכויות, הערכת דמי מפתח והערכת המיסוי הנלווה לעסקאות רכישה / מכירה עם דייר מוגן. 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין