חוות דעת לבית משפט

 

כחלק מתפקידו על שמאי המקרקעין להעריך שווי נכס מקרקעין לצורך חוות דעת לבית משפט במגוון נושאים.

לעיתים קרובות חוות דעת לבית משפט הינה תנאי מקדים לדיונים בין הצדדים על ידי בית המשפט,

ולעתים היא מוזמנת על ידי צד אחד בלבד על מנת לעזור לו לבסס את טיעוניו.

 

חוות דעת של שמאי מקרקעין לבית משפט הינו מסמך בעל אופי משפטי לכל דבר, הקובע את שוויו של הנכס בשוק ומסייע במענה לשאלות שמאיות נוספות (בעת הצורך). חוות הדעת לבית המשפט עלולה להשפיע על גורלה של הלוואה, להכריע את גובה הפיצויים שחייב צד אחד למשנהו ולהשפיע על עתידו הכלכלי של כל אחד מהצדדים.

 

תפקידה של חוות דעת שמאית היא לסייע לבית המשפט להבין את העובדות הנוגעות לנכס המקרקעין

בו עוסק ההליך המשפטי, על מנת שיוכל לתת הכרעה מבוססת וראויה.

תפקידו של השמאי אינו מסתיים בהכנת חוות הדעת והוא מוזמן לתת עדות בבית משפט (בעת הצורך).

 

משרדנו בעל ניסיון רב בהגשת חוות דעת לבתי המשפט.

משרדנו רשום ברשימת המומחים מטעם בית משפט ובכך מהווה שמאי מוכר לשופטי בית המשפט.
 
שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין