התחדשות עירונית / פינוי בינוי

 

תכנית אשר נועדה להביא לפינוי מתחם בו קיימים מבנים ישנים ובמקומם לבנות בניינים חדשים עם תשתית עירונית מודרנית.

מטרתה לשפר את רווחת בעלי הדירות ותימרוץ יזמים פרטיים, תוך יצירת כדאיות כלכלית להצטרפותם להשקעה בפרויקט.

 

התכנית תשדרג אזורים עירוניים ותיקים לאזורי מגורים חדישים, מטופחים ומתקדמים

במטרה לשפר את רמת הדיור ואיכות החיים של התושבים תוך ניצול אופטימלי של הקרקעות בערים.

 

בפרויקט פינוי בינוי דיירי הבניינים באזור הנבחר מתפנים מרצונם לטובת מגורים חלופיים זמניים

שאותם מממנים היזמים.

הבניינים הישנים ייהרסו ובמקומם ייבנו בנייני מגורים חדשניים, שבהם יקבלו בעלי הדירות

דירות חדשות וגדולות יותר עם מפרט טכני חדיש הכולל מעלית, ממ"ד, מחסנים, מקומות חניה פרטים, חדרי שירות ועוד.

 

משרדנו מומחה בליווי יזמים וחברות עירונית בהכנה ואישור של תכניות מפורטות להתחדשות עירונית וכן בליווי דיירים בהליך הממושך מול היזמים.

 

ליווי היזם / התכנית בפרויקט להתחדשות עירונית כולל בעיקרו את הנקודות שלהלן:

 

 • סיוע וייעוץ במתן הצעה לתמורות לבעלי הקרקע.
 • הכנת חוות דעת לבדיקת כדאיות כלכלית לפי תקן 21 של מועצת שמאי המקרקעין
 • עדכון התכנון כך שתתקבל רווחיות מספקת לקיומו של הפרויקט
 • סיוע בטיפול בהתנגדויות לתכנית (במידה ויוגשו).
 • אישור הנספח הכלכלי בוועדות המקומיות לתו"ב ובוועדות המחוזיות.
 • התנהלות שוטפת מול השמאי מטעם בעלי הקרקע (שמאי הדיירים)
 • הכנת טבלת הקצאה ואיזון לפרויקט ואישורה במוסדות התכנון.

 

ליווי הדיירים בפרויקט להתחדשות עירונית כולל בעיקרו את הנקודות שלהלן:

 

 • הכנת אומדן כדאיות כלכלית לפרויקט תוך וידוא של רווחיות מינימאלית ליזם.

 • בחינת רגישות בשינוי בתמורה לבעלי הקרקע ביחס לרווחיות הפרויקט תוך ניסיון למקסם את התמורות לבעלי הקרקע.
 • ליווי בשלב טרום חוזה הכולל בין היתר ייעוץ ועריכת סעיפי ההסכם עם היזם.
 • שיח שוטף בשקיפות מלאה מול בעלי הדירות ונציגות הדיירים.
 • ניקוד הדירות הקיימות והקצאת דירות התמורה.
 • קביעת דמי השכירות הראויים לתקופת הפינוי.
 • בחינת שווי ערבויות "חוק מכר".
 • בחינת התאמת התכניות והתמורות המוסכמות להיתר הבניה שיוגש ויינתן.
 • סיוע באישור התכנית במוסדות התכנון.
 • הקניית תחושת ביטחון בקרב בעלי הקרקע.

 

 להורדת מצגת המפרטת את תפקידיו של שמאי המקרקעין בהתחדשות עירונית יש ללחוץ על התמונה מטה.

 

 

 

יתרונות השמאי לקידום הפרויקט

שירותי המשרד

נוי - לוי

שמאות מקרקעין