חשוב לדעת - תהליך רכישת דירה

רכישת נכס מקרקעין היא פעולה בהיקף כספי הגדול ביותר עבור רוב משקי הבית בישראל.
מרבית האנשים נאלצים להשקיע את כל חסכונותיהם ולהתמסר להלוואות / משכנתא לתקופה של עשרות שנים בכדי לקנות את דירת חלומותיהם.
לאחר שהשקענו מאמצים רבים בחיפוש אחר דירה, מצאנו לבסוף את הדירה המיועדת הנראית לנו יפה, נוחה, אטרקטיבית ושווה את המחיר.

אנו נגשים לבנק בכדי לקבל משכנתא עבור קניית הנכס, אולם הבנק מסכים להעניק משכנתא לסכום קטן מהסכום בו חפצנו, בטענה ששמאי המקרקעין העריך את שווי הנכס בסכום הנמוך ממחיר הקנייה.

בכדי להימנע ממצבים בהם אנו "נופלים" לקסמו של הנכס או לשכנועים מצד המתווך / המוכר, כדאי ואף רצוי לפנות לשמאי מקרקעין שיעריך את שווי הנכס לפני החתימה על חוזה המכר.

שמאי המקרקעין מבצע ביקור בנכס, בודק את המצב התכנוני בחלקה (זכויות בניה ומגבלות המופיעות בתכניות בנין עיר), בודק את המצב המשפטי של הנכס (בעלות בנכס, חכירות, הערות אזהרה, עיקולים, הסכמי שיתוף וכו'), בודק את היתרי הבניה הקיימים ואת סטאטוס הרישוי בחלקה (כולל איתור ליקויי בניה) ולבסוף משקלל את כל הנתונים וקובע את שווי הנכס.  חשוב לדעת

נוי - לוי

שמאות מקרקעין